Υγρά συστημάτων διεύθυνσης.


Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό υψηλών προδιαγραφών σχεδιασμένο αποκλειστικά για συστήματα διεύθυνσης. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις λειτουργίας αυξάνοντας το χρόνο ζωής των αναλώσιμων μερών των συστημάτων διεύθυνσης. Ο υψηλός δείκτης ιξώδους ελαχιστοποιεί τις τριβές και μεγιστοποιεί την απόδοση του μετατροπέα συντελώντας στη μείωση θορύβων λειτουργίας.

Κατάλληλο για αποκλειστική χρήση σε συστήματα διεύθυνσης.